Krmná dávka granulí

Krmná dávka je základem výživy a krmení psů

Správná výživa i způsob krmení psů jsou jedny z nejzákladnějších předpokladů jejich úspěšného chovu. Složení krmiva, t.j. jeho výživová hodnota, správná forma jeho předkládání psovi a dodržování zásad správného krmení, patří k rozhodujícím faktorům, které ovlivňují vývoj a růst.

 

Co všechno by měla obsahovat krmná dávka?  

Potrava psa musí obsahovat všechny potřebné živiny, vitamíny a minerální látky v optimálním množství a správném poměru, které odpovídají aktuálním potřebám konkrétního psa. Tyto potřeby se mění v závislosti na věku psa, jeho aktivitě a životním stylu.

 

Krmná dávka - množství

Krmná dávka je tedy množství podávaného krmiva zajišťujícího všechny potřebné živiny za den. Na baleních krmiva výrobce udává doporučenou denní krmnou dávku pro psa, resp. pro určitou kategorii psů. Toto množství krmiva na jeden den je pak nutno při krmení vícekrát denně podle počtu krmení i adekvátně rozdělit. Je velmi důležité přizpůsobovat aktuální krmnou dávku na míru každému psovi individuálně podle jeho kondice. Pes by měl být krmen tak, aby nepřibíral nebo nechudnul. 

 

Zdravotní rizika špatně nastavené krmné dávky

Špatně nastavená krmná dávka může s sebou přinášet různá zdravotní rizika. Pokud je krmná dávka příliš nízká, nedokáže psovi zajistit dostatek živin potřebných pro jeho život. Naopak příliš vysoká krmná dávka může mít za následek obezitu, která patří k nejvážnějším onemocněním. Obezita je příčinou celé řady dalších chorob, které zasahují orgány jako jsou srdce, mozek nebo klouby. Nadměrná hmotnost má vliv na reprodukci. Může s sebou přinášet i rakovinu.

 

Velikost krmné dávky

Velikost krmné dávky je určena velikostí psa, věkem, aktivitou a zdravotním stavem.  Tuto optimální dávku vždy najdete na obale od granulek.

 

Špatně zvolená velikost krmné dávky

Nejlepším ukazatelem špatně zvolené krmné dávky je kondice psa. Na každou změnu kondice je třeba reagovat změnou krmné dávky.

 

Rutina v krmení

Psi vyžadují ve svém životě rituály. Jsou to činnosti, které probíhají každý den ve stejnou dobu. Například krmení ve stejnou dobu je velmi důležité. Pes si určitou dobu před krmením připravuje svůj organizmus. V mozku se jim aktivují centra, která řídí příjem potravy. V trávicím traktu se jim aktivují zymogeny. Tyto rituály jsou důležité pro fyzické i duševní zdraví Vašeho mazlíčka. Rituál krmení je velmi důležitý i při výchově psa.

 

Celodenní přístup ke granulím 

Celodenní přístup ke granulím narušuje proces výchovy. Pes by měl jíst na povel. Je to velmi důležité také pro jeho zdraví. Když má přístup ke granulím po celý den, jí kdy chce. Pes si takto sám určuje, kdy bude dělat nejdůležitější činnost ve svém životě. Může to mít za následek neochotu pracovat při výcviku, ale může to s sebou přinášet i zdravotní rizika. Je velmi důležité, aby měl pes rituál i při krmení. 

 

Pokud má pes celodenní přístup ke granulím, jak ho to odnaučit?

Je to velmi jednoduché. Je nutné začít krmivo nabízet v určitém, vámi určeném čase a zavést mu tak rituál důležitý pro jeho zdraví. Váš miláček si na změnu zvykne velmi rychle.