Nepřevzetí objednávky

Co v případě, že si objednané zboží nepřevezmete? 

 

Vážení zákazníci, jestliže si svou objednanou zásilku vždy zodpovědně převezmete, tento článek se vás netýká. Následně od nás můžete vždy očekávat pohotovou pomoc a poradenství, ať už při výběru, tak při řešení jakýchkoliv problémů. K dispozici vám budeme od pondělí do neděle, často i v pozdních nočních hodinách. Pro naše zákazníky se snažíme dělat maximum. Vážíme si, že jste nakoupili u nás.

 

Často se však stává, že si zákazník zboží objedná - už jej ale nepřevezme. Dovolte prosím, abychom vás upozornili na to, že nepřevzatou dobírkou automaticky kupní smlouva NEZANIKÁ. (Věříme, že někteří z vás tuto informaci pouze nevěděli.) Právo odstoupit od této smlouvy má zákazník v řádné lhůtě až po převzetí zbožíObjednávku je samozřejmě možné i bez problémů stornovat v případě, že ještě neopustila náš sklad.

 

V případě objednávky, která byla řádně doručená prodávajícímu, s následným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, došlo k uzavření platné kupní smlouvy (§ 1827 zákona č. 89/2012 Zb., Občanský zákoník). Pro odeslání objednávky je nutné odkliknout tlačítko na e-shopu Panakei.cz “Objednat s povinností platby”Snímek obrazovky 2023-07-13 v 20.52.42 tímto je kupující obeznámen, že je zde povinnost za objednávku následně i zaplatit.

 

 

Kupující má povinnost zaplatit kupní cenu a zboží PŘEVZÍT. Tuto povinnost vám ukládá zákon § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. V případě nepřevzetím zásilky zmíněný zákon porušíte.Tato smlouva je závazná nejen pro nás, jako pro prodávajícího, ale také pro vás - kupujícího. My se zavazujeme zboží zákazníkovi dodat (povinnost je splněna odevzdáním zásilky přepravci nebo na místo osobního odběru) a koncový zákazník toto zboží převzít a zaplatit. (§ 2118 zákona č. 89/2012 Zb.).

Nepřevzetím zboží tedy dochází k porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího (§ 2118 zákona č. 89/2012 Zb.). My jako prodávající máme tedy právo nárokovat si následně úhradu vzniklé škody, která plyne z porušení této kupní smlouvy. (např. náklady na přepravu zboží a doběrečné, které musel prodávající uhradit přepravci.)

 


  • Nepřevzatá dobírka není odstoupení od smlouvy!
  • Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky s dobírkovou částkou dává zákazník prodejci na vědomí, že o zboží nemá zájem a odstupuje od smlouvy. Dle zákona toto není přijatelné.
  • Pokud si zásilku kupující nepřevezme, jedná se z jeho strany o zřejmé porušení kupní smlouvy a kupující tímto nese odpovědnost za škodu, která tímto vzniká prodejci. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na zaslání balíku.


Nebudeme žádat žádné pokuty ani úroky navíc. Jde nám opravdu čistě jen o náhradu reálně vynaložených nákladu na dopravu (dopravné k vám + cena dobírky + dopravné zpět na naši adresu kvůli nepřevzetí). Je třeba si uvědomit, že vaše nepřevzetí zásilky nás následně stojí i spoustu času a jiných nákladů. Balík je třeba rozbalit, zboží zkontrolovat, nepoužitelný obalový materiál či někdy dokonce samotné zboží zlikvidovat atd. (toto po vás uhradit nežádáme). 

Opravdu se snažíme dělat maximum pro úspěšné doručení vaší objednávky. Zákazníka předem dostatečně informujeme o každém kroku v celém procesu (e-mail s potvrzením objednávky, informace o balení objednávky a následně o expedici). V e-mailu od nás je přiloženo také sledovací číslo, abyste měli přehled, kde se váš balík právě nachází. O zásilce je kupující též informovaný zvoleným dopravcem. 

V případě doručení na adresu má dopravce 2 pokusy na doručení zásilky koncovému zákazníkovi (vám), který je o doručení předem informován. Pokud nezvládnete balík převzít během těchto dvou pokusů, vždy je možné kontaktovat (včas, než bude zásilka vrácena zpět k nám) dopravce nebo případně nás a domluvit se na změně termínu doručení, či opětovném, posledním pokusu o doručení nebo prodloužení doby uložení zásilky na výdejním místě.

V předcházejících letech jsme v těchto případech po zákazníkovi nevyžadovali žádné zpětné uhrazení vzniklých nákladů a dokonce i na vlastní náklady ochotně (v případě zájmu) balík zaslali opakovaně. Takových zákazníků však přibývá a nechceme nadále už vzniklé škody za nepřevzaté zásilky snášet. Věříme, že některým z vás se to může zdát jako malá částka, ale v případě, že toto udělají desítky zákazníků měsíčně, za rok potom tyto ztráty pro nás (jako malou lokální firmu) už vážně nejsou zanedbatelné. Mnoho e-shopů toto nijak neřeší a vzniklé ztráty potom ale přenáší do cen produktů. Toto však dělat nechceme, abychom zachovali přijatelné ceny v poměru ke kvalitě. Naprosto chápeme, že mohou nastat neočekávané okolnosti (pracovní vytíženost, zdravotní problémy, museli jste odcestovat…), pro které si zásilku nezvládnete převzít/vyzvednout. Pochopte prosím však i vy nás, že nemůžeme snášet takto vzniknuté škody za každého zákazníka, který si svou objednávku nepřevzal. 

 


Řešení a postup při nepřevzetí zásilky:

  • Jestliže se nám zásilka na dobírku vrátí jako nepřevzatá/nevyzvednutá, slušně vás na vzniklou situaci upozorníme mailem a poprosíme o úhradu vzniklých nákladů za nepřevzetí zásilky. 
  • Jestliže budete mít zájem o opětovné zaslání zboží, balík rádi odešleme s návrhem platby předem na náš účet. Ta bude zahrnovat cenu zboží + původní dopravné + nové dopravné.
  • Jestliže nebudete mít zájem o úhradu nákladů a neobdržíme od Vás odpověď, pohledávku přepravy postoupíme právní kanceláři, která vás bude kontaktovat. 

 

Zákon to řeší takto: NEPŘEVZETÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Povinnosti kupujícího
§ 2118
Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.

Pokud zákazník objednané zboží nepřevezme, hrubě poruší ustanovení zákona.

Odmítnutím převzít objednané zboží, nezačíná automaticky běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy. Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit, ale až po převzetí objednaného zboží. Prodejce může i v tomto případě vyúčtovat smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného. Tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší. Aktuálně platné zákony České republiky dávají obchodům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům, kteří zásilku na dobírku nepřevezmou.

Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

 

 

Co když zákazník nezaplatí?

I když platné zákony České republiky chrání zákazníky velmi silně, dávají e-shopům možnost efektivně se bránit proti nezodpovědným zákazníkům. Tyto pohledávkypostoupíme specializované agentuře a ta už postupuje podle právních předpisů. Je v zájmu každého, uhradit svůj závazek včas. Je to nejlevnější varianta. NETOUŽÍME PO SPORECH ANI PO VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK. CHCEME MÍT SPOKOJENÉ ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ SE K NÁM BUDOU RÁDI VRACET. 

 

Na existenci zákona a povinností kupujícího upozorňuje i společnost dTest.cz

„Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. "Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“