Reklamace zboží

Vážený zákazníku, v případě, že se na vašem zakoupeném zboží vyskytla vada v záruční době, máte právo ho reklamovat.

Celý reklamační proces probíhá ONLINE, e-mailovou formou budete o všem informováni.

 

1. Jako kupující máte právo uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí nebo po dobu stanovené doby spotřeby. V případě suchého krmiva je to tedy 12 měsíců od data výroby (viz etiketa produktu). (Nezapomeňte prosím, že otevřené balení krmiva je nutné spotřebovat max. do 3 měsíců.)

 

2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží na:

 • Zboží prodané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 • Na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 •  U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

 

3. Důvodem vylučujícím reklamaci jsou také zejména následující skutečnosti:

 • Nevhodné uskladnění krmiva kupujícím.
 • Neodborné zacházení s krmivem (či v rozporu s popisem na obalu nebo na webových stránkách prodávajícího).
 • V důsledku důvodů vyšší moci, např. živelná katastrofa, ale také povětrnostní vlivy a podobně.
 • V důsledku poškození kupujícím, ať už úmyslným či nedbalostním.
 • V důsledku zacházení za neobvyklých podmínek a v rozporu s určením zboží.

 

4. Reklamaci prosím uplatněte bezodkladně, v ORIGINÁLNÍM OBALU, ve kterém byl produkt doručen, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace.

 

5. Všechny informace ohledně reklamace najdete v našich obchodních podmínkách na stránce https://www.panakei.cz/obchodni-podminky/, konkrétně v článku VII. Práva z vadného plnění.

 

Pro uplatnění reklamace postupujte prosím následovně:

 1. Vyplňte dokument uvedený níže: (Stáhnout, vytisknout, vyplnit, podepsat a fyzicky přiložit do balíku spolu s vráceným zbožím)
 2. Formulář na uplatnění reklamace najdete zde ke stažení: Panakei.cz - Reklamační formulář.
 3. Zboží odešlete jako pojištěný balík na naši adresu, abyste v případě ztráty balíčku na cestě k nám, mohli záležitost reklamovat u dopravce. 
 4. Neposílejte prosím zboží na dobírku, takový balíček nepřevezmeme. 

 

Adresa pro vrácení zboží:

Panakei.cz s.r.o.
Střelná 214
756 12 Střelná
Česká republika
+420 608 020 339

 

Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebyla mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta delší lhůta. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního konání.