Co je reaktivní pes a jak s ním pracovat?

Reaktivita u psů je běžným problémem, který může výrazně ovlivnit kvalitu života psa i jeho majitele. V tomto článku se dozvíte, co to znamená, když je pes reaktivní, jaké jsou příčiny této reaktivity a jak s takovým psem správně pracovat.

reaktivní pes husky 

Co je reaktivní pes?

Reaktivní pes je termín, který se používá pro psy, kteří přehnaně reagují na určité podněty ve svém okolí. Tato reakce může být ve formě štěkání, vrčení, skákání, tahání na vodítku nebo dokonce agresivního chování. Reaktivita nemusí být nezbytně známkou agresivity; často je to jen způsob, jakým pes vyjadřuje strach, úzkost nebo vzrušení.

reaktivní pes

Jak se projevuje reaktivita u psů?

Reaktivita se může projevovat různě - závisí na individuálních predispozicích psa a na konkrétní situaci. Někteří psi mohou reagovat pouze v určitých situacích, jako je setkání s jinými psy, zatímco jiní mohou být reaktivní téměř vždy, když jsou vystaveni vnějším podnětům. Projevy reaktivity se mohou lišit od mírného znepokojení, jako je mrknutí nebo zneklidnění, až po extrémní formy, jako je štěkání, vrčení, skákání nebo dokonce pokusy o útok. Důležité je pozorovat psa v různých situacích, abyste mohli identifikovat konkrétní spouštěče jeho reaktivity.

Jaké jsou příčiny reaktivity u psa?

Reaktivita může mít mnoho příčin, včetně genetické predispozice, nedostatečné socializace, předchozích negativních zkušeností nebo dokonce nesprávného učeníGenetická predispozice může zahrnovat plemena, která jsou přirozeně více ostražitá nebo mají vyšší obranné instinkty. Nedostatečná socializace ve štěněcím věku je běžnou příčinou, protože psi, kteří nebyli vystaveni různým lidem, zvířatům, prostředím a situacím, mohou reagovat strachem nebo agresí, když se setkají s neznámými podněty. Předchozí negativní zkušenosti, jako jsou traumatizující incidenty nebo nedostatečná péče, mohou také vést k vývoji reaktivního chování, stejně jako nesprávné učení, kdy pes mohl být nevhodně potrestán nebo není správně veden k vhodným reakcím.

reaktivní pes chování

Jak pracovat s reaktivním psem?

Práce s reaktivním psem vyžaduje trpělivost, konzistenci a často i pomoc odborníka na chování psů. Důležité je psa nenutit do situací, které vyvolávají jeho reaktivitu, a místo toho pracovat na postupném desenzibilizaci a protikondicionování. Tento proces zahrnuje představování podnětů na tak nízké úrovni, že nevyvolávají reaktivní chování, a postupné zvyšování intenzity podnětu.